Algemene Voorwaarden


Bij het boeken van een fotoshoot bij Willeke Noort Fotografie gaat de klant akkoord met de onderstaande voorwaarden.


Algemeen

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijden aan te passen.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft te allen tijden eigenaar van de foto’s.

De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer, etc. openbaar maken.


Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De fotografe is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotografe geleverd zijn. De fotografe is niet aansprakelijk voor schade welke volgt na gegeven instructies. De fotografe is niet aansprakelijk voor beten van teken of andere levende aspecten.


Betaling

De fotoshoot wordt binnen 8 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd. 


Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren of waar door de klant om is verzocht, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.


In geval van aanpassing van de tarieven door de fotografe, gelden de tarieven zoals deze waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, tenzij anders vooraf schriftelijk is gecommuniceerd.


Levering

De klant ontvangt de foto's uiterlijk binnen 6 weken nadat de klant zijn/haar keuze uit de foto's heeft doorgegeven. Indien er onverhoopt een langere levertijd ontstaat, door bijvoorbeeld extreme drukte of overmacht, zal de fotografe dit tijdig communiceren aan de klant.

Foto's worden pas geleverd nadat de volledige betaling is voldaan. De keuze is aan de fotografe om voor betaling en/of oplevering alvast een preview te sturen.


Geen geld terug

Willeke Noort Fotografie geeft geen geld terug indien een fotoshoot niet goed verloopt of een cadeaubon niet wordt geint. De klant weet dit en is zich hier van bewust. Indien de fotoshoot niet loopt zoals verwacht of gewenst, dan beslist de fotografe of er doorgegaan wordt.

Betaling dient te allen tijden plaats te vinden.


Annulering of uitstel door klant

In geval van annulering of uitstel van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten. Indien de fotoshoot op een later tijdstip alsnog plaatsvindt, worden deze kosten uiteraard weer verrekend.


Overmacht bij fotografe

Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) bij de fotografe niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe denkt in deze situaties met u mee en bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er zijn en kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden. In dit geval geldt geen annuleringsvergoeding van 20% van de overeengekomen vergoeding door de klant.


Opslag

De klant is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot op meerdere opslaglocaties. Willeke Noort Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor het niet tijdig downloaden of kwijtraken van foto's door de klant. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bent u zich hiervan bewust en draagt u deze verantwoordelijkheid zelf. Foto's worden daarom niet opnieuw geleverd. Dit geldt tevens voor foto's die geleverd worden via usb-stick/harde schijf. Bij een defecte usb-stick/harde schijf is de fotografe tevens niet verantwoordelijk voor kwijtraken van foto's. Klant is zich hiervan bewust en weet dat hij/zij de foto's altijd elders moet opslaan.

De fotografe zal de afgenomen foto's minimaal één jaar bewaren, maar heeft daarna het recht de foto's te verwijderen. Foto's die niet worden afgenomen, zullen in principe meteen al verwijderd worden.


Klachten

Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een (financiële) tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.


Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot is de keuze aan de klant of hij/zij toestemming geeft aan Willeke Noort Fotografie om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website, brochures, etc.). Dit geeft de klant aan op het boekingsformulier dat de klant ontvangt voor aanvang van de fotoshoot. Indien de klant akkoord gaat, ontvangt de klant hier geen vergoeding voor. Wanneer de klant een specifieke foto niet online wil hebben, dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming van de klant gevraagd.


Nabewerking

Er worden geen onbewerkte originele (raw) foto’s geleverd.


Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan en strafbaar volgens de auteurswet 1912. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.


Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.


Privacy & Persoonsgegevens

Uiteraard heeft de fotografe enkele gegevens nodig om met de klant te communiceren, kadootjes of fotoboeken op te sturen, etc.

Willeke Noort Fotografie maakt nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d) openbaar en geeft deze bovendien niet door aan derden, tenzij anders overeengekomen.


​De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit wettelijk wordt vereist. 

Gegevens die niet voor de facturatie, portfolio, archivering of voor een licentie nodig zijn, worden verwijderd binnen 1 jaar nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard worden de gegevens ook verwijderd wanneer daar om verzocht wordt en de gegevens niet nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang van de fotografe of voor diens wettelijke (administratie-) verplichtingen.


Indien er een opdracht aan de fotografe is gegeven, dan ontvangt zij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de opdracht, zoals naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal de fotografe bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Facturen en betaalgegevens worden 8 jaar bewaard, om aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen.Versie 25.01.2024
Volg mij op Instagram
@willekenoortfotografie